DISCLAIMER

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze website is eigendom van Orka Vuurwerk Door deze webshop te raadplegen of te gebruiken, gaat u akkoord met onderstaande condities.

Copyright

© Copyright 2010-2022 Orka Vuurwerk Alle rechten voorbehouden. Intellectueel eigendom. Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, elektronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd, verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Orka Vuurwerk

Aansprakelijkheid

In geen geval is Orka Vuurwerk aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze webshop, zelfs niet als Orka Vuurwerk geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan.

Garantie

Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een ‘as is’ basis. Orka Vuurwerk geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website. Laatste wijziging. Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst bijgewerkt op 01-11-2017.

Toepasbaar recht

De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.